Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om u de best mogelijke service te bieden en u zo goed mogelijk te informeren is het noodzakelijk om deze algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie:

1- Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af . Als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose.Gebeurt dat niet, dan kan ik je helaas niet helpen en wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht

 

2- De prijzen zijn per sessie en niet per uur. De meeste sessies nemen 45 tot 60 minuten in beslag.

 

3- Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld of via de Bancontact App op de smartphone.

 

4- Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak wenst te annuleren binnen de 24u voorafgaand op de afspraak, wordt er €50 in rekening gebracht. Een afspraak kan je gemakkelijk annuleren viamail, sms, of telefonisch

 

5- In het kader van degelijke praktijkvoering worden gemiste afspraken of no-shows altijd volledig aangerekend. Je kan desgewenst tot 24u op voorhand kosteloos en gemakkelijk jouw afspraak verzetten of annuleren.

 

6- Wie op een afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging is ook gehouden de sessie volledig te betalen. U ontvangt hiervoor een rekening per post op uw opgegeven adres. Facturen zijn te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Peter De Schrijver tevens het recht om een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant.

 

7- Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op gedocumenteerde en aanvaarde methodes binnen de wereld van hypnose

 

8- Hoewel ik steeds met een gedreven passie mijn best doe van mijn kant om jou in hypnose te brengen en de gewenste veranderingen te bereiken kan het heel soms gebeuren dat de gewenste verandering toch uitblijft. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven.

 

9- Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting van de cliënt over de gebruikte methoden of resultaten( zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.